- TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021 - V/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 - HOẠT ĐỘNG HÈ 2020 CỦA HỌC SINH KHỐI 6,7 - Online liệu có thay thế được học truyền thống? - Những nhu cầu đặc biệt của học sinh chuyên
Trang chủ
Liên kết hữu ích
edu.net
Số lượt truy cập
 

Danh sách HS dự kỳ thi Olympic các môn Văn hóa vào ngày 29 tháng 12 năm 2018

Cập nhật: 26/12/2018 | 7:02:18 PM
Nhà trường đề nghị HS tham dự kỳ thi Olympic các môn Văn hóa vào ngày 29 tháng 12 năm 2018 đọc thông báo dưới đây:

Nhà trường đề nghị:
        + Các HS đã đăng kí dự thi Olympic các môn Văn hóa vào ngày 29 tháng 12 năm 2018 rà soát lại thông tin: Họ và tên, địa chị Email. Nếu có sai sót gì thông báo với Cô Hải trước 9h sáng ngày 28/12/2018, sau thời gian đó nếu HS nào sai sót HS tự chịu trách nhiệm về thông tin mình đã đăng kí trực tuyến ngày 26/12/2018.
       +Tự kiểm tra lại địa chỉ Email và quản lý mật khẩu để hôm thi có thể vào được để nhận đề thi ( Đề thi nhận qua địa chỉ Email mà HS đã cung cấp dưới đây) nếu HS sai địa chỉ Email thì sẽ không nhận được đề thi.
       +Chủ động mang máy xách tay, ổ cắm điện, sạc để chủ động nguồn điện.
       + Có mặt tại lớp vào 13h 45 phút ngày 29 tháng 12 để làm thủ tục dự  thi.

Nhà trường trân trọng thông báo!

DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÍ DỰ THI OLYMPIC CÁC MÔN VAN HÓA NGÀY 29/12/2018

 

Dấu thời gian

Họ tên Họ tên thay thế
(nếu sai họ tên)
Năm sinh Lớp Email Môn dự thi Trường THCS
12/25/2018 8:40:23 ĐẶNG QUANG MINH   2005 8A5 dangquangminh2005.trandangninh@gmail.com Địa lý Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:01:53 Trần Quốc Tuấn   2005 8A2 tbinh15091975@gmail.com Địa lý Trần Đăng ninh
12/25/2018 10:04:54 Đoàn Ngọc Khánh Chi   2005 8A2 ngocdanhxd1973@gmail.com Địa lý Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:42:48 Phạm Ngọc Linh   2005 8a5 phamngoclinh2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Dăng Ninh
12/25/2018 9:49:46 Nguyễn Ngọc Anh   2005 8a4 nguyenngocanh2005trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Ddng Ninh
12/25/2018 9:13:02 Tống Huyền Thương   2005 8a6 tonghyethuong2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:15:36 Phạm Nhật Linh   2005 8A6 phamnhatlinh2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:17:30 Trần Quang Tùng   2005 8A6 tranquangtung2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:17:51 Lương Tuấn Hưng    2005 8A6 luongtuanhung2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:42:30 Trần Thu Thủy   2005 8A5 tranthuthuy2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:47:42 Trần Đình Tuấn   2005 8a4 trandinhtuan2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:47:44 Hoàng Minh Quân   2005 8a4 hmq2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:47:57 Phạm Khánh Linh   2005 8A4 pkl2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:48:32 Bùi Đức Anh   2005 8a4 buiducanh2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:48:37 Nguyễn Bích Ngọc   2005 8a4 nguyenbichngoc2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:49:02 trần linh giang   2005 8a4 tranlinhgiang2005.tdn@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:49:03 Nguyễn Thị Thanh Hà   2005 8a4 nha2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:49:20 trần đức chính   2005 8a4 tranducchinh2005.trandangninh@gmail.com Hóa học trần đăng ninh
12/25/2018 9:49:40 Nguyễn Viết Tuấn   2005 8A4 nguyenviettuan2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:49:55 Nguyễn Yến Nhi   2005 8A4 nguyenyennhi05@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:50:04 Bùi Thế Hiếu   2005 8A4 bth2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:50:24 Chu Quỳnh Mai   2005 8A4 chuquynhmai2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:50:35 Mai Thành Nam   2005 8A4 maithanhnam2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:50:49 Bùi Việt Đức    2005 8A4 buivietduc2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:50:51 trần đức chính   2005 8a4 tranducchinh2005.trandangninh@gmail.com Hóa học trần đăng ninh
12/25/2018 9:50:59 Trần Trung Đức   2005 8A4 trantrungduc2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:51:33 Phạm Lê Khánh Linh    2005 8A4 phamlkhanhlinh2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:51:50 Triệu Ngọc Linh   2005 8a4 trieungoclinh2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:51:51 Trần Hoàng Phương Anh   2005 8A4 thphuonganh2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:52:03 Đinh Hải Long   2005 8a4 dinhhailong2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:52:35 Nguyễn Xuân Duy   2005 8A4 nguyenxuanduy2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:57:19 Mai Thành Nam   2005 8A4 maithanhnam2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:00:37 Nguyễn Lâm Phương   2005 8a7 lamphuongtrandangninh2005@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:04:09 Lê Diễm Mai   2005 8A2 lediemmai2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:50:14 Nguyễn Thu Minh   2005 8a4 nguyenthuminh2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh 
12/25/2018 9:50:48 Trần Trung Kiên    2005 8a4 ttk2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trần Đăng Ninh 
12/25/2018 9:48:27 Hoàng Gia Điệp   2005 8A4 hgd2005.trandangninh@gmail.com Hóa học Trường THCS Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:13:11 Lê Hương Giang   2005 8a6 lehuonggiang2005.trandangninh@gmail.com Lịch sử Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:14:33 Lê Nguyệt Minh   2005 8A6 lenguyetminh2005.trandangninh@gmail.com Lịch sử Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:58:35 Trần Tuệ Lan   2005 8a7 trantuelan2005trandangninh@gmail.com Lịch sử Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:30:40 Trần Huyền Mai   2005 8A8 tranhuyenmai2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn THCS Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:11:40 tranthihuyentrang   2005 8A6 tranhuyentrang2005 .trandangninh@gmail.com Ngữ văn Tran Dang Ninh
12/25/2018 9:17:57 tranthilien   2005 8a6 tranthilien2005.trandangninh2gmal.com Ngữ văn Tran Dang Ninh
12/25/2018 9:11:26 Lê Thùy Linh   2005 8A6 letlinh2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:11:41 Phạm Trần Minh Anh   2005 8A6 ptminhanh2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:11:46 Nguyễn Phương Lam   2005 8a6 nguyenplam2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:12:33 Đoàn Quỳnh Anh   2005 8A6 doannquynhanh2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:12:44 Nguyễn Thị Hà Anh   2005 8A6 nthaanh2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:13:43 Trương Hà My   2005 8a6 truonghamy2005.tranđangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:13:54 Vũ Thị Phương Linh   2005 8A6 vutphuonglinh2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:14:12 Nguyễn Hà Anh   2005 8a6 nguyenhaanh2005.trandangninh2gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:14:21 Hoàng Quốc  Huy   2005 8A6 hoangquochuy2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:14:31 Phạm Gia Ngọc   2005 8A6 phamgiangoc2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:14:43 nguyễn thị minh trang   2005 8a6 ngtminhtrang2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn trần đăng ninh
12/25/2018 9:14:54 Ngô Ngọc Khánh   2005 8A6 ngongockhanh2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:15:01 Nguyễn Đỗ Ngọc Hân   2005 8A6 nguyendnhan2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:15:15 Trần Ngọc Huyền   2005 8A6 tranngochuyen2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:15:48 Phạm Kiều Trang   2005 8a6 phamkieutrang2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:16:05 Ngô Thị Thu Oanh   2005 8A6 ngothithuoanh2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:16:20 Trần Trà My   2005 8A6 trantramy2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:16:41 Vũ Phương Linh   2005 8A6 vuphuonglinh2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:17:02 Nguyễn Thị Tiểu Yến   2005 8A6 ngttieuyen2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:17:46 Đào Đức Tâm   2005 8A6 daoductam2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:17:58 Trần huyền dung   2005 8a6 tranhuyendung2005@gmail.com Ngữ văn trần đăng ninh
12/25/2018 9:27:27 Đoàn Phương Tú   2005 8A8 doanphuongtu2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:30:29 Nguyễn Phương Thảo   2005 8A8 ngphuongthao2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:31:06 Phạm Thu Trang   2005 8a8 phamthutrang12122005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:39:06 Nguyễn Thị Kim Huế    2005 8A5 ngthikimhue2005trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:39:25 Trần Ngọc Diệp   2005 8a5 tranngocdiep2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:42:59 Bùi Hiền Trâm   2005 8a5 buihientram2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:44:42 Nguyễn Thị Kim Huế    2005 8A5 ngthikimhue2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:59:08 Bùi Khánh Linh   2005 8A7 buikhanhlinh2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:59:59 Ngô Thúy An   2005 8A7 ngothuyan2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:00:04 Đình Thị Hà Vy   2005 8A7 dinhthihavy2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:00:20 Lê Phương Anh   2005 8a7 lephuonganh2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:12:59 Nguyễn Phương Linh   2005 8A6 nguyenplinh2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh 
12/25/2018 9:58:28 Đào Phương Thảo    2005 8A7  daophuongthao2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trần Đăng Ninh 
12/25/2018 9:11:41 Nguyễn Thị Thu Trang   2005 8a6 ngnththutrang2005.trandangninh@gmail.com Ngữ văn Trường THCS Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:35:08 Trần Minh Thành    2005 8a8 Tranminhthanh2005.trandangninh@gmail.com Sinh học THCS Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:27:34 đỗ thị phương anh   2005 8a8 dothiphuonganh2005tdn@gmail.com Sinh học trần đăng ninh
12/25/2018 9:39:38 Vũ Nhật Anh   2005 8A5 vunhatanh2005trandangninh@gmail.com Sinh học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:40:55 Nguyễn Khánh Linh   2005 8A5 ngkhanhlinh2005.trandangninh@gmail.com Sinh học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:27:53 Lê Phạm Hà Linh   2005 8A8 lephamhalinh2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh THCS trần Đăng ninh
12/25/2018 9:30:05 Nguyễn Thị Ngọc Linh   2005 8A8 nguyenthingoclinh2005.tdn@gmail.com Tiếng Anh THCS Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:58:18 Trần Nguyệt Anh   2005 8A7 trannguyetanh2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh THCS Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:58:26 Trần Nguyễn khánh Linh   2005 8A7 linh.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh THCS Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:59:36 trần đức gia huy   2005 8a7 tranducgiahuy2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh tran đăng ninh
12/25/2018 10:02:20 Phạm Minh Thắng   2005 8A7 phamminhthang2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Dăng Ninh
12/25/2018 8:54:20 TRẦN ANH THƯ   2005 8A7 anhthutran2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh TRẦN ĐĂNG NINH
12/25/2018 8:55:25 TRẦN LÊ DIỄM QUỲNH   2005 8A7 t.lediemquynh2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh TRẦN ĐĂNG NINH
12/25/2018 9:15:23 Trần Việt Hoàng   2005 8A6 tranvhoang2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:25:50 Bùi Việt Dũng   2005 8A8 buivietdung2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:25:55 Bùi Việt Dũng   2005 8A8 buivietdung2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:25:58 Bùi Việt Dũng   2005 8A8 buivietdung2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:26:09 Vũ Yến Linh   2005 8a8 vuyenlinh8a82005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:26:19 Trần Hoàng Yến Nhi   2005 8A8 tranhoagyennhi2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:26:21 Vũ Tiến Mạnh   2005 8A8 vutienmanh2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:26:22 Trần Cao Lộc   2005 8A8 trancaoloc20005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:26:48 Đỗ Như Quỳnh   2005 8A8 donhuquynh2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:27:03 Lương Tiến Đạt   2005 8A8 luongtiendat2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:27:10 Nguyễn Phương Huyền   2005 8A8 nguyenphuonghuyen.2005.tdn@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:27:40 Vũ Việt Long   2005 8 vuvietlong2005trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:27:53 Trần Xuân Mạnh   1999 8a8 manh2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh TRẦN đăng NINH
12/25/2018 9:28:16 Lê Ngọc Anh    2005 8A8 lengocanh2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:28:19 Trần Mỹ Dung   2005 8A8 tranmydung2005.trandangninhi@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:28:19 Bùi Phạm Đăng Thư    2005 8a8 buiphamdangthu.2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:28:31 Phạm Quang Khánh   2005 8A8 phamquangkhanh2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:28:55 Lương Thị Bạch Dương   2005 8a8 luongbachduong2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:29:02 Nguyễn Hoàng Nam    2005 8a8  nguyenhoangnam2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:29:09 Đoàn Phạm Mai Anh   2005 8A8 doanphammaianh2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:29:42 Phạm Châu Anh   2005 8A8 phamchauanh20005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:29:48 Nguyễn Thanh Vân   2005 8a8 nguyenthanhvan2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:30:05 Hoàng Cẩm Vân   2005 8A8 hoangcamvan2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:30:16 Dương Thị Minh Khuê   2005 8A8 duongminhkhue2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:30:29 Trần Minh Quang   2005 8a8 tranminhquang2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:30:39 Phùng Ngọc Linh   2005 8a8 phungngoclinh2005.tdn@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:31:10 Vũ Minh Châu   2005 8A8 vuminhchau2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:58:05 Ngô Thị Trúc Quỳnh   2005 8A7 lunaticlilith1006@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:58:23 Lê Thị Quỳnh Mai   2005 8A7 lethiquynhmai2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:58:45 Nguyễn Hoàng Hạnh   2005 8A7 nguyenhanh2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:58:58 Trần Ngọc Bảo Châu   2005 8A7 tngocbaochau2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:59:02 Trần Minh Châu   2005 8a7 tranminhchau2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:59:02 Trần Khánh Linh   2005 8A7 trankhanhlinh2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:59:08 Nguyễn Minh Khôi   2005 8a7 nguyenminhkhoi2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:59:19 Đoàn Xuân Duy Bảo   2005 8a7 doanxuanduybao2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:00:28 Đỗ An Nhiên   2005 8A7 doannhien2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:00:32 Vũ Ngọc Ánh    2005 8A7 vungocanh222005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:00:54 Lương Minh Hải Anh   2005 8A7 luonghaianh2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:00:57 Nguyễn Phương Anh   2005 8a7 ngphuonganh2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:01:08 Trần Vĩnh Phong   2005 8A7 tranvinhphong2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng NInh
12/25/2018 10:01:13 Vũ Tuấn Phong   2005 8a7 vutuanphong2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:01:20 Nguyễn Đức Anh   2005 8A7 nguyenducanh2005.trandang ninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:01:30 Vũ Việt Hà   2005 8A7 vuvietha2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:26:45 Đinh Lê Tuệ Minh    2005 8A8 dinhletueminh2005trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh 
12/25/2018 9:30:59 Phạm GIa Khánh    2005 8a8 phamgiakhanh8a8.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng NInh 
12/25/2018 9:54:36 Trần Ngọc Bảo Châu   2005 8A7 tngocbaochau2005@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh 
12/25/2018 10:01:11 Hà Mạnh Cường    2005 8A7 hamanhcuong2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trần Đăng Ninh 
12/25/2018 9:30:13 Nguyễn Quỳnh Trang   2005 8A8 ngquynhtrang2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trường THCS Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:00:58 Trần Châu Anh   2005 8A7 tranchauanh2005.trandangninh@gmail.com Tiếng Anh Trường THCS Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:59:20 Phạm Tường Vi   2005 8a7 phamtuongvi2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:18:44 Nguyễn Trung Kiên   2005 8A3 nguyenkien2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:18:59 Chu Huy Hoàng   2005 8a3 chuhuyhoang2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:19:08 Trần Thị Hà Thu   2005 8A3 tranthihathu2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:19:09 Nguyễn Khôi Nguyên   2005 8a3 nguyenkhnguyen2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:19:19 Nguyễn Trọng Phúc   2005 8a3 nguyentrongphuc2005tdangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:19:29 Trần Trung Hiếu   2005 8A3 trantrunghieu2005.trandangninh@gmai.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:19:30 Nguyễn Trần Bảo Ngọc   2005 8A3 nguyentranbaongoc2005.tdn@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:19:39 Trần Quỳnh Mai   2005 8A3 tranquynhmai2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:19:43 Đỗ Hoàng Minh Quân   2005 8A3 doquan2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:19:55 Nguyễn Minh Dung   2005 8A3 nguyenminhdung2005trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:19:57 Trần Đình Tùng   2005 8A3 trandinhtung2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:20:18 Trần Hữu Tuấn    2005 8A3 tranhuutuan2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:20:22 Nguyễn Ngọc Chi Mai   2005 8A3 nguyennchimai2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:20:56 Nguyễn Đoàn Văn Khoa   2005 8a3 NguyenKhoa2005trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:20:57 Trịnh Hải Tiến   2005 8A3 trinhhaitien2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:21:02 Nguyễn Quỳnh Hoa   2005 8A3 nguyenquynhhoa2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:21:11 Phạm Đức Hùng   2005 8A3 phamduchung2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:21:14 Phùng Bảo Ngọc   2005 8A3 phungbaongoc2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:21:30 Nguyễn Hoàng Thái Anh   2005 8a3 nguyenanh2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:21:47 Phạm Khánh Linh   2005 8A3 phamkhanhlinh2005.trandangninh@gmail.com  Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:22:07 Phạm Mai Phương   2005 8A3 phammaiphuong2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:22:12 Đặng Hữu Quyền   2005 8A3 danghuuquyen2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:22:27 Trần Mạnh Linh   2005 8A3 tranmanhlinh2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:22:27 Lê Vũ Hoài Nam   2005 8A3 levuhoainam2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:22:32 Trần Quang Thắng   2005 8A3 tranquangthang.2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:22:42 Lê Anh Hoàng   2005 8A3 leanhhoang2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:22:56 Vũ Quỳnh Trang   2005 8A3 quynhtrangvu2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:23:31 Vũ Nguyễn Hồng Phong   2005 8A3 vunhongphong2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:23:58 Lê Hùng Phong   2005 8A3 lehungphong2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:23:58 Trần Hoài Nam   2005 8A3 trannam2005trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:24:04 Vũ Quỳnh Ngọc   2005 8A3 vuquynhngoc.2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:24:04 Bùi Xuân Nguyên   2005 8A3 buixuannguyen2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:24:44 Bùi Minh Quang   2005 8A3 buiminhquang2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 10:25:59 Vũ Tiến Chiến   2005 8A3 vutienchien2005.trandangninh@gmail.com Toán học Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:41:24 Dương Huy Hoàng   2005 8A5 duonghuyhoang2005.trandangninh@gmail.com Vật lí Trần  Đăng Ninh
12/25/2018 8:41:52 ĐẶNG QUANG MINH   2005 8A5 dangquangminh2005.trandangninh@gmail.com Vật lí TRẦN ĐĂNG NINH
12/25/2018 9:12:49 Nguyễn Trần Đình Tùng   2005 8A6 nguyendtung2005.trandangninh@gmail.com Vật lí Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:16:30 Lê Đức Toàn   2005 8A6 leductoan25012005.trandangninh@gmail.com Vật lí Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:39:27 vũ ngọc anh   2005 8A5 vungocanh2005.trandangninh@gmail.com Vật lí Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:39:31 Đặng Trung Kiên   2005 8A5 dangtrungkien2005.trandangninh@gmail.com Vật lí Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:39:35 Nguyễn Vũ Mai Anh   2005 8A5 nguyenvumaianh2005.trandangninh@gmail.com Vật lí Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:39:44 Vũ Xuân Sơn   2005 8A5 vuxuanson2005.trandangninh@gmail.com Vật lí Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:39:45 Hoàng Hải Phong   2005 8a5 hoanghaiphong2005.trandangninh@gmail.com Vật lí Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:39:54 Vũ Trung Kiên    2005 8a5 vutrungkien2005.trandangninh@gmail.com Vật lí Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:39:56 Phạm Khôi Nguyên   2005 8a5 phamkhnguyen2005.trandangninh@gmail.com Vật lí Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:40:09 Phạm Thanh An   2005 8A5 phamthanhan2005.trandangninh@gmail.com Vật lí Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:40:09 Nguyễn Định   2005 8A5 nguyendinh2005.trandangninh@gmail.com Vật lí Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:40:15 Đặng Quang Minh   2005 8a5 dangquangminh2005.tandangninh@gmail.com Vật lí Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:40:31 Ngô Tiến Anh   2005 8a5 ngotienanh2005.trandangninh@gmail.com Vật lí trần đăng ninh
12/25/2018 9:40:34 Phạm Gia Bách   2005 8a5 phamgiabach2005.trandangninh@gmail.com Vật lí Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:40:39 Bùi Anh Đức   2005 8a5 buianhduc2005.trandangninh@gmail.com Vật lí Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:40:39 Phạm Văn Mạnh   2005 8a5 phamvanmanh2005.trandangninh@gmail.com Vật lí Trần Đăng ninh
12/25/2018 9:41:08 Nguyễn Vũ Mai Anh   2005 8A5 nvmaianh2005.trandangninh@gmail.com Vật lí Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:41:40 Chu Minh Hạnh   2005 8A5 chuminhhanh2005.trandangninh@gmail.com Vật lí Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:42:14 Trần Công Lượng   2005 8A5 trancongluong2005.trandangninh@gmail.com Vật lí Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:42:40 Trương Tuấn Đức   2005 8A5 truongtuanduc2005.trandangninh.@gmail.com Vật lí Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:42:50 Vũ Thị Thu Trang   2005 8A5 vuthithutrang2005.trandangninh@gmail.com Vật lí Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:42:56 Đinh Hữu Phúc   2005 8a5 dinhhuuphuc2005.trandangninh@gmail.com Vật lí Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:50:09 Trần Thị Thúy Nga   2005 8a4 tranthithuynga2005.tđn@gmail.com Vật lí Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:50:43 Phạm Trung Kiên   2005 8A4 phamtrungkien2005.trandangninh@gmail.com Vật lí Trần Đăng Ninh
12/25/2018 9:56:45 Phạm Trung Kiên   2005 8A4 phamtrungkien2005.trandangninh@gmail.com Vật lí Trần Đăng Ninh

 

Tin cùng chuyên mục:
Tìm kiếm
Video clip
Tra cứu điểm thi
Tin tiêu điểm
THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU 45 - NĂM 2016
THAM LUẬN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
Lời con muốn nói
PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH NĂM HỌC 2016-2017
HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN ĐĂNG NINH HÀO HỨNG THAM GIA CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TỈNH NĂM HỌC 2014 – 2015.
THÔNG BÁO: Về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2015-2016
                                      Trần Đăng Ninh ngày ấy
Hướng dẫn thi học sinh giỏi năm học 2014-2015
PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH NĂM HỌC 2016-2017
Quyết định 631/QĐ-UBND: V/v Phế duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019
180 - 5
180-4
180-3
180-2
180-1
Bản quyền Website thuộc về Trường Trung học cơ sở Trần Đăng Ninh - Tỉnh Nam Định.
Địa chỉ: Khu Đông Đông Mạc - Phường Hạ Long - TP Nam Định.
Điện thoại: 03503 862 600 - Fax:  - Hotline:  - Email: tinnd2008@gmail.com