- TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 - KHAI MẠC CÂU LẠC BỘ TOÁN - TIẾNG ANH - SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ STEM BUỔI 2 - DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH - 4 Yếu Tố Quan Trọng Nhất Của Việc Quản Lý Lớp Học
Trang chủ
Liên kết hữu ích
edu.net
Số lượt truy cập
 

Hướng dẫn thi học sinh giỏi năm học 2014-2015

Cập nhật: 17/12/2014 | 7:52:11 AM
Căn cứ vào những quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và của UBND tỉnh Nam Định, Sở GD&ĐT hướng dẫn việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi (sau đây gọi tắt là thi HSG) THPT, THCS, GDTX cấp tỉnh năm học 2014 – 2015 như sau:

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 1133/SGDĐT-KTKĐ

V/v hướng dẫn thi học sinh giỏi năm học 2014-2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                  Nam Định, ngày 17 tháng 9 năm 2014                                                       

                               

                                Kính gửi:   - Các phòng GD&ĐT;

                                                  - Các trường THPT;

                                                  - Các TT GDTX.

 

Căn cứ vào những quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và của UBND tỉnh Nam Định, Sở GD&ĐT hướng dẫn việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi (sau đây gọi tắt là thi HSG) THPT, THCS, GDTX cấp tỉnh năm học 2014 – 2015 như sau:

 

I. CÁC KỲ THI, MÔN THI, HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG ĐỀ THI:

1. Các kỳ thi:

1.1. Kỳ thi thứ nhất: Đối với học sinh lớp 12 THPT chuyên và học sinh lớp 12 không chuyên của các trường THPT xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao (CSGDCLC). 

1.2. Kỳ thi thứ hai: Đối với học sinh khối 12 THPT không chuyên, khối 12 GDTX, khối 9 THCS.

         

2. Môn thi:

2.1. Thi HSG lớp 12 THPT chuyên bao gồm 11 môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Tin học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp. Mỗi thí sinh thi 02 đề trong 02 buổi thi.

2.2. Thi HSG lớp 12 THPT không chuyên bao gồm 09 môn: Ngữ văn, Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh.

Mỗi học sinh khối 12 THPT không chuyên có thể đăng ký dự thi hơn 1 môn nếu phù hợp về lịch thi.

2.3. Thi HSG lớp 12 GDTX bao gồm 04 môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học.

2.4. Thi HSG lớp 9 THCS bao gồm 11 môn: Ngữ văn, Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp (Tiếng Nga và Tiếng Pháp chỉ tham gia để lấy giải cá nhân, không tính điểm toàn đoàn).

 

3. Hình thức và nội dung thi:

3.1. Hình thức thi:

3.1.1. Hình thức tự luận: Đối với các môn chuyên lớp 12, các môn lớp 9 THCS ( trừ môn Tin học và các môn ngoại ngữ); các môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý của lớp 12 không chuyên.

3.1.2. Hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận: Đối với các môn ngoại ngữ; các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học của lớp 12 không chuyên. Đối với các môn này, bài thi gồm 02 phần trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm đối với các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học chiếm 50% tổng số điểm của bài thi, thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm (như năm trước); phần trắc nghiệm đối với các môn ngoại ngữ, thí sinh làm bài vào tờ giấy thi có in đề thi.

3.1.3. Môn Tin học thi lập trình trên máy vi tính.

3.2. Nội dung thi:

3.2.1. Kỳ thi thứ nhất: Kiến thức lớp 10, 11, 12 THPT chuyên (theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về chương trình dành cho các trường chuyên).

3.2.2. Kỳ thi thứ hai: Theo chương trình được phép thực hiện tính đến trước ngày thi 1 tuần.

3.3. Cấu trúc đề thi: Sở GD&ĐT sẽ công bố cấu trúc đề thi trước ngày thi 01 tháng.

 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

1. Đối tượng:

1.1. Kỳ thi thứ nhất:

- Học sinh lớp 12, học sinh lớp 11 xuất sắc của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong;

- Học sinh của các trường THPT xây dựng CSGDCLC: Mỗi trường thành lập 01 đội tuyển học sinh của trường mình tham gia kỳ thi chọn HSG lớp 12 chuyên. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc này, bắt đầu từ năm học 2014 – 2015 Sở Giáo dục & Đào tạo chủ trương giao cho các trường THPT xây dựng CSGDCLC xây dựng kế hoạch, báo cáo Sở về việc tổ chức khảo sát, tuyển chọn học sinh lớp 11 không chuyên trong tỉnh để bồi dưỡng tham gia kỳ thi HSG quốc gia năm học tiếp theo (Sở sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể sau).

- Học sinh các trường THPT khác:  Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến khích học sinh lớp 12 không chuyên trong tỉnh tham gia kỳ thi chọn HSG lớp 12 chuyên để lấy giải cá nhân và dự tuyển vào đội tuyển của tỉnh tham dự kỳ thi chọn HSG cấp Quốc gia.

1.2. Kỳ thi thứ hai: Học sinh đang theo học các lớp 9 và lớp 12 tương ứng theo khối dự thi tại các trường trong tỉnh. Những học sinh lớp 11 xuất sắc có thể được nhà trường chọn để tham dự các kỳ thi HSG lớp 12; học sinh lớp 8 có thể dự thi HSG môn Tin học lớp 9.

2. Điều kiện dự thi:

- Thí sinh phải có xếp loại học lực và hạnh kiểm từ khá trở lên theo kết quả cuối học kỳ liền kề với kỳ thi;

 

- Có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định;

- Học sinh đang học tại các lớp chuyên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và những học sinh đạt giải Quốc gia không được dự thi đề đại trà của môn đã đạt giải Quốc gia và môn chuyên đang học.

 

III. SỐ LƯỢNG THÍ SINH:

 

1. Khối 12 chuyên: Không giới hạn số thí sinh dự thi.

 

2. Khối 12 THPT không chuyên: Mỗi trường THPT thành lập các đội tuyển dự thi riêng, số lượng 03 học sinh cho mỗi môn thi. Điểm đồng đội tính theo 03 học sinh của mỗi môn.

 

3. Khối 12 GDTX: Mỗi trung tâm GDTX thành lập các đội tuyển dự thi riêng, số lượng 02 học sinh cho mỗi môn thi. Điểm đồng đội tính theo 02 học sinh của mỗi môn.

 

4. Khối 9 THCS:

- Mỗi phòng GD&ĐT phải thành lập đủ 09 đội tuyển chính thức và các đội dự bị tham dự kỳ thi (trừ Tiếng Nga và Tiếng Pháp), mỗi đội chính thức có 10 học sinh (riêng phòng GD&ĐT Mỹ Lộc mỗi đội có 05 học sinh); mỗi đội dự bị có tối đa 20 học sinh. Điểm đồng đội sẽ tính theo tất cả học sinh của đội chính thức, những học sinh tham dự đội dự bị thi để lấy giải cá nhân;

- Phòng GD&ĐT thành phố Nam Định được thành lập các đội tuyển Tiếng Pháp và Tiếng Nga lớp 9 với số lượng không hạn chế.

 

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI:

 

1. Trước kỳ thi HSG (có lịch cụ thể ở phần lịch thực hiện), lãnh đạo các đơn vị đặt địa điểm thi tổ chức họp lãnh đạo các đơn vị trong cụm (các phòng GD&ĐT họp với các trường có học sinh dự thi). Nội dung họp bao gồm:

- Các đơn vị trong cụm nộp danh sách thí sinh theo mẫu đính kèm công văn này (đơn vị nào không nộp danh sách thí sinh đúng lịch coi như bỏ thi). Trong danh sách đăng ký dự thi yêu cầu ghi rõ họ tên giáo viên bồi dưỡng để tính thành tích, mỗi đội học sinh dự thi ghi không quá 2 giáo viên bồi dưỡng (nếu tính thành tích cho giáo viên theo đội) hoặc mỗi học sinh không quá 1 giáo viên bồi dưỡng (nếu tính thành tích cho giáo viên theo từng học sinh). Tên của giáo viên bồi dưỡng cần được ghi cho từng học sinh trong đội. Đơn vị nào không ghi giáo viên bồi dưỡng HSG theo quy định sẽ không được tính thành tích bồi dưỡng HSG cho giáo viên khi xét thi đua;

- Thống nhất, quyết định mức thu kinh phí của các trường trong cụm chi cho thi HSG theo quy định tại mục VII của công văn này (áp dụng đối với khối 12 THPT không chuyên và 12 GDTX).

 

2. Sau cuộc họp, đơn vị đặt địa điểm tổ chức thi nhập dữ liệu vào máy tính theo chương trình quản lý thi HSG, đánh số báo danh, in bảng ghi tên dự thi và danh sách phòng thi.

3. Lãnh đạo các đơn vị đặt địa điểm thi tổng hợp số lượng thí sinh thi mỗi môn, báo cáo trực tiếp bằng văn bản và nộp danh sách thí sinh cho phòng Khảo thí &KĐCLGD (Gồm 01 bảng ghi tên dự thi có dấu và chữ ký của thủ trưởng đơn vị và bản mềm danh sách thí sinh dự thi qua địa chỉ email: ktkd@namdinh.edu.vn).

4. Sau khi nộp bản mềm danh sách thí sinh về Sở, tuyệt đối không sửa lại danh sách trên máy tính để in lại. Mọi việc sửa chữa trong danh sách được viết bằng bút đỏ có xác nhận vào bảng ghi tên dự thi.

5. Hồ sơ đăng ký dự thi của các phòng GD&ĐT:

- Bản đăng ký (theo mẫu gửi kèm công văn);

- Danh sách thí sinh dự thi theo từng môn;

- Văn bản hướng dẫn thi HSG và chọn đội tuyển của phòng GD&ĐT;

- Bảng tổng hợp kết quả thi HSG và chọn đội tuyển, số đơn vị dự thi, số thí sinh, số giải cá nhân và đồng đội của từng môn;

- Đề thi HSG chọn đội tuyển (có đáp án) in trên giấy và ghi vào CD.

            Sở GD&ĐT không chấp nhận hồ sơ đăng ký dự thi không đầy đủ.

* Lưu ý:

- Các trường THPT (công lập, dân lập, tư thục) và các TTGDTX  không bắt buộc dự thi tất cả các môn. Tuy nhiên, các đơn vị dự thi môn nào sẽ được tính điểm đồng đội môn đó nếu số thí sinh dự thi không thấp hơn qui định.

- Các đơn vị phải đăng ký dự thi bằng văn bản theo lịch và mẫu đính kèm công văn này.

 

V. HỒ SƠ DỰ THI:

 

1. Hồ sơ dự thi của thí sinh gồm:

1.1. Danh sách thí sinh đăng ký dự thi các môn có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị dự thi (có mẫu kèm theo).

1.2. Học bạ bản chính: có ghi điểm, kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm của học kỳ  liền kề với kỳ thi kèm theo phiếu kết quả học tập có xác nhận của Hiệu trưởng theo mẫu đính kèm công văn này; giữa các trang học bạ phải có dấu giáp lai của trường nơi học sinh đã và đang học.

1.3. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

1.4. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học đối với lớp 9; bằng tốt nghiệp THCS đối với lớp 12.

1.5. Thẻ dự thi phải dán ảnh màu cỡ 04 x 06 cm của thí sinh, được chụp theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân trước kỳ thi không quá 01 năm; chữ ký, đóng dấu của Hiệu trưởng đối với THPT, Giám đốc TTGDTX đối với GDTX và Trưởng phòng GD&ĐT đối với THCS.

    Hồ sơ của thí sinh dự kỳ thi HSG nộp cho đơn vị đặt địa điểm thi.

 

2. Hồ sơ của Hội đồng coi thi:

Gồm 02 bảng ghi tên dự thi, 03 bản danh sách phòng thi (niêm yết tại bảng thông báo, dán trước phòng thi và dùng cho giám thị)

 

VI. TỔ CHỨC THI HSG VÀ THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN CẤP HUYỆN:

1. Các Phòng GD&ĐT có tổ chức thi HSG cấp huyện cần công bố kế hoạch tổ chức thi, phương thức xét giải cá nhân ngay từ đầu năm học. Việc tổ chức Hội đồng ra đề thi phải thực hiện cách ly, tổ chức ra đề và phản biện đề thi theo đúng Quy chế của Bộ GD&ĐT. Sau khi tổ chức thi chậm nhất 20 ngày phải công bố điểm thi và xếp giải cá nhân, đồng đội.

2. Phương thức chọn học sinh dự thi HSG cấp tỉnh do các đơn vị quyết định. Các đơn vị dự thi công khai phương thức chọn đội tuyển ngay từ đầu năm học; có kế hoạch thành lập và bồi dưỡng đội tuyển dự thi.

 

VII. KINH PHÍ:

1. Mức chi cho công tác thi HSG thực hiện theo Quy định về nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi và ra đề thi khảo sát học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông  ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 của UBND tỉnh Nam Định.

2. Các đơn vị bàn bạc, thống nhất kinh phí chi cho Hội đồng coi thi (thu đủ chi).

 

VIII. CÁC HỘI ĐỒNG COI THI:

1. Kỳ thi thứ nhất: 01 Hội đồng coi thi đặt tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

2. Kỳ thi thứ hai:

2.1. Đối với khối 12 THPT: Gồm 08 Hội đồng coi thi chung cho THPT không chuyên và GDTX theo khu vực thi:

- Các trường THPT và các TTGDTX thuộc thành phố Nam Định, huyện Mỹ Lộc: thi tại trường THPT Trần Hưng Đạo;

- Các trường THPT và các TTGDTX thuộc huyện Vụ Bản: thi tại trường THPT Lương Thế Vinh;

- Các trường THPT và các TTGDTX thuộc huyện Ý Yên: thi tại trường THPT Tống Văn Trân;

- Các trường THPT và các TTGDTX thuộc huyện Nam Trực, huyện Trực Ninh (trừ THPT Trực Ninh B và TTGDTX Trực Ninh B ): thi tại trường THPT Lê Quý Đôn;

- Các trường THPT và các TTGDTX thuộc huyện Xuân Trường: thi tại trường THPT Xuân Trường B;

- Các trường THPT và các TTGDTX thuộc huyện Giao Thuỷ: thi tại trường THPT Giao Thuỷ;

- Các trường THPT, các TTGDTX thuộc huyện Hải Hậu, trường THPT Trực Ninh B và TTGDTX Trực Ninh B: thi tại trường THPT A Hải Hậu;

- Các trường THPT và các TTGDTX thuộc huyện Nghĩa Hưng: thi tại trường THPT A Nghĩa Hưng.

2.2. Đối với khối 9 THCS:

- Mỗi huyện thành lập 01 Hội đồng coi thi THCS;

- Trước mỗi kỳ thi Sở GD&ĐT sẽ có công văn chi tiết hướng dẫn thành lập các Hội đồng coi thi và hướng dẫn tổ chức thi môn Tin học.

 

IX. CHẤM THI VÀ XẾP GIẢI:

1. Chấm thi: Toàn tỉnh tổ chức 01 Hội đồng chấm thi cho mỗi kỳ thi, Sở Giáo dục & Đào tạo sẽ có công văn chi tiết về việc thành lập Hội đồng chấm thi cho mỗi kỳ thi.

 

2. Xếp giải:

2.1. Giải cá nhân: Tổng số giải từ Khuyến khích trở lên không quá 60% số thí sinh dự thi; trong đó giải Nhất, Nhì, Ba không quá 75% tổng số giải và giải Nhất không quá 5% tổng số giải. Điểm xét giải là tổng điểm của các bài thi.

2.2. Xếp thứ tự các đội theo điểm trung bình của từng đội (lấy tổng điểm thi chia cho tổng số thí sinh theo quy định tại mục III cộng với điểm thưởng giải cá nhân theo quy định). Không xếp giải đồng đội theo các môn dự thi.

Điểm thưởng cho giải cá nhân:

Giải Nhất: 0,5 điểm;                        

Giải Nhì: 0,3 điểm;

Giải Ba: 0,2 điểm;    

Giải Khuyến khích: 0,1 điểm.                     

2.3. Xếp thứ tự toàn đoàn:

Trên cơ sở kết quả của kỳ thi, Giám đốc Sở sẽ quyết định phương án xếp giải toàn đoàn, đảm bảo khoa học, chính xác, khách quan và công bằng.

 

X. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT:

 

1. Khen thưởng:

1.1. Kết quả thi HSG là một trong những căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua cho học sinh, giáo viên, tổ chuyên môn và các đơn vị giáo dục.

1.2. Giáo viên trực tiếp dạy và bồi dưỡng học sinh đạt giải cá nhân được thưởng theo quyết định hàng năm của UBND tỉnh và Sở GD&ĐT.

 

2. Kỷ luật:

Học sinh và giáo viên vi phạm quy chế thi bị xử lý theo Quy chế thi HSG hiện hành. Đội tuyển có học sinh vi phạm quy chế thi không được xếp loại. Đơn vị có học sinh hoặc giáo viên vi phạm quy chế thi không được tính điểm và xếp thứ tự toàn đoàn.

 

XI. THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN CỦA TỈNH DỰ THI HSG QUỐC GIA:

Kỳ thi thứ nhất, ngoài nhiệm vụ đánh giá chất lượng HSG lớp 12 chuyên còn có nhiệm vụ quan trọng là thành lập các đội tuyển của tỉnh để tham gia thi HSG Quốc gia. Hội đồng chấm thi kỳ thi HSG 12 chuyên có trách nhiệm chọn đủ số thí sinh cho mỗi đội tuyển thi Quốc gia trong số các học sinh thi đề chuyên đạt điểm cao nhất. Trong trường hợp đặc biệt, theo đề nghị của Hội đồng chấm thi, có thể tổ chức thi vòng 2 để chọn đội tuyển.

 

 XII. LỊCH TIẾN HÀNH KỲ THI:

 

1. Lịch thi:

 

Kỳ thi thứ nhất: Khối 12 THPT chuyên:

 

Ngày thi

Môn thi

Thời điểm bóc đề

Thời điểm

tính giờ

Thời gian

làm bài

Buổi sáng

22/10/2014

Ngữ văn, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học (đề I)

7h30

7h45

180 phút

Buổi chiều

22/10/2014

Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý (đề I)

13h30

13h45

180 phút

Buổi sáng

23/10/2014

Ngữ văn, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học (đề II)

7h30

7h45

180 phút

Buổi chiều

23/10/2014

Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý (đề II)

13h30

13h45

180 phút

 

Kỳ thi thứ hai:

Khối 12 THPT không chuyên:

 

Ngày thi

Môn thi

Thời điểm bóc đề

Thời điểm

tính giờ

Thời gian

làm bài

Buổi sáng

25/3/2015

Toán, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý.

7h30

7h45

180 phút

Buổi chiều

25/3/2015

 

- Ngữ văn;

- Vật lý, Hoá học, Sinh học:

   + Bài trắc nghiệm:

   + Bài tự luận: 

13h30

 

13h30

 15h00

13h45

 

13h45

15h15

180 phút

 

45 phút

90 phút

Khối 12 GDTX:

 

Ngày thi

Môn thi

Thời điểm bóc đề

Thời điểm

tính giờ

Thời gian

làm bài

Buổi sáng

25/3/2015

- Toán,  Ngữ văn;

- Vật lý, Hoá học:

   + Bài trắc nghiệm:

   + Bài tự luận: 

7h30

 

7h30

9h00

7h45

 

7h45

9h15

150 phút

 

45 phút

90 phút

 Khối 9 THCS:

 

Ngày thi

Môn thi

Thời điểm bóc đề

Thời điểm

tính giờ

Thời gian

làm bài

Buổi sáng

25/3/2015

Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp.

7h30

7h45

150 phút

 

2. Lịch thực hiện:

Thời gian

Công việc

Kỳ thi thứ nhất

Kỳ thi thứ hai

 

 

8h00

Ngày 27/02/2015

- Sở GD&ĐT gửi chương trình thi qua địa chỉ email của các phòng GD&ĐT, các trường THPT đặt Hội đồng coi thi;

- Họp lãnh đạo các đơn vị theo cụm thi đối với HSG 12 THPT không chuyên và 12 GDTX tại đơn vị đăng cai;

- Các đơn vị nộp hồ sơ thí sinh dự thi về trường đặt Hội đồng coi thi (đối với THPT và GDTX).

8h00

Ngày 30/9/2014

 

Các trường THPT có học sinh không chuyên tham gia kỳ thi thứ nhất nộp hồ sơ đăng ký (theo mẫu M3c đính kèm công văn này) về Phòng Khảo thí & Kiểm định CLGD, Sở GD&ĐT Nam Định và trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

 

 

8h00

Ngày 03/10/2014

 

 

8h00

Ngày 06/3/2015

- Các phòng GD&ĐT nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo qui định tại mục IV.5. Đăng ký số phòng thi, địa điểm tổ chức thi và số điện thoại trực thi (theo mẫu M3a đính kèm công văn này);

- Các trường THPT, TTGDTX gửi bản đăng ký môn thi, số lượng thí sinh dự thi (theo mẫu M3b đính kèm công văn này);

- Các bản đăng ký gửi về: Phòng Khảo thí & KĐCLGD, Sở GD&ĐT Nam Định (người nhận ông Hoàng Trung Sơn).

8h00

Ngày 10/10/2014

8h00

Ngày 11/3/2015

Các phòng GD&ĐT và các đơn vị đăng cai (đối với THPT và GDTX) gửi bản mềm danh sách thí sinh dự thi qua email: ktkd@namdinh.edu.vn

8h00

Ngày 17/10/2014

8h00

Ngày 20/3/2015

Các đơn vị nhận Quyết định coi, chấm thi.

8h00

Ngày 21/10/2014

Từ 7h00

Ngày 24/3/2015

8h00, ngày 24/3/2015

 

- Phát đề thi tại điểm thi (Chủ tịch Hội đồng coi thi trực nhận đề);

- Lãnh đạo Hội đồng coi thi họp để phân công nhiệm vụ và kiểm tra các điều kiện chuẩn bị cho kỳ thi.

14h00

Ngày 21/10/2014

14h00

Ngày 24/3/2015

Họp Hội đồng coi thi, kiểm tra hồ sơ thi, phòng thi và các điều kiện làm việc, hướng dẫn giám thị và thí sinh học Quy chế thi HSG.

Ngày 22,23/10/2014

Ngày 25/3/2015

 Thi theo lịch.

 

 

 

17h00

ngày 23/10/2014

 

 

 

17h00

ngày 25/3/2015

 

Chủ tịch Hội đồng coi thi nộp về Hội đồng chấm thi (tại Trung tâm KTTH-HN tỉnh Nam Định, địa chỉ: số 199 đường Cù Chính Lan, TP Nam Định):

+ Báo cáo nhanh về tình hình thi (theo mẫu);

+ Các gói bài thi từng môn (các bài thi trong mỗi gói được xếp thành tập theo từng đơn vị dự thi);

+ 01 gói gồm các loại biên bản;

+ Bảng ghi tên dự thi (01bản, đóng thành tập theo thứ tự các môn thi trong sổ điểm);

+ Gói các đề thừa và các phong bì đề thi.

 

Trên đây là một số hướng dẫn về thi HSG tỉnh năm học 2014-2015, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng các quy định tại công văn này. Lịch thực hiện trong công văn này thay cho giấy triệu tập các cuộc họp liên quan. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, các đơn vị cần liên hệ với ông Vũ Xuân Mai, Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD, số điện thoại 0912449708 để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận:

-    Như kính gửi (để thực hiện);

-    Các Phó giám đốc (để phối hợp chỉ đạo);

-    GDTrH, GDCN&GDTX, KHTC, Thanh tra Sở (để phối hợp);

-    Website Sở, email các đơn vị;

-    Lưu: VP Sở, KTKĐ.

                    GIÁM ĐỐC

                      

                                

(Đã ký)

                 

      

                    Nguyễn Văn Tuấn

 

Tin cùng chuyên mục:
Tìm kiếm
Video clip
Tra cứu điểm thi
Tin tiêu điểm
THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU 45 - NĂM 2016
THAM LUẬN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
Lời con muốn nói
PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH NĂM HỌC 2016-2017
HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN ĐĂNG NINH HÀO HỨNG THAM GIA CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TỈNH NĂM HỌC 2014 – 2015.
THÔNG BÁO: Về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2015-2016
                                      Trần Đăng Ninh ngày ấy
Hướng dẫn thi học sinh giỏi năm học 2014-2015
PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH NĂM HỌC 2016-2017
Quyết định 631/QĐ-UBND: V/v Phế duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019
180 - 5
180-4
180-3
180-2
180-1
Bản quyền Website thuộc về Trường Trung học cơ sở Trần Đăng Ninh - Tỉnh Nam Định.
Địa chỉ: Khu Đông Đông Mạc - Phường Hạ Long - TP Nam Định.
Điện thoại: 03503 862 600 - Fax:  - Hotline:  - Email: tinnd2008@gmail.com