- TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 - KHAI MẠC CÂU LẠC BỘ TOÁN - TIẾNG ANH - SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ STEM BUỔI 2 - DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH - 4 Yếu Tố Quan Trọng Nhất Của Việc Quản Lý Lớp Học
Trang chủ
Liên kết hữu ích
edu.net
Số lượt truy cập
 

THÔNG BÁO: Về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2015-2016

Cập nhật: 14/4/2015 | 7:44:27 AM
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 23 và 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 67/UBND-VP7 ngày 10/4/2015 của UBND tỉnh Nam Định về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nam Định thông báo về chủ trương và kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2015-2016 như sau:

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
   

Số: 325/TB-SGDĐT

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Nam Định, ngày 14 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2015-2016               

                Kính gửi:

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố;

                                    - Các trường Trung học phổ thông;

                                    - Các trung tâm Giáo dục thường xuyên;

 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 23 và 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 67/UBND-VP7 ngày 10/4/2015 của UBND tỉnh Nam Định về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nam Định thông báo về chủ trương và kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2015-2016 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tuyển 16 lớp gồm 570 học sinh. Trong đó:

- 14 lớp chuyên (490 học sinh); mỗi lớp 35 học sinh gồm 02 lớp chuyên Toán, 02 lớp chuyên Tiếng Anh, 02 lớp chuyên Ngữ văn, 01 lớp chuyên Vật lí, 01 lớp chuyên Hoá học, 01 lớp chuyên Tin học, 01 lớp chuyên Sinh học, 01 lớp chuyên Lịch sử, 01 lớp chuyên Địa lí, 01 lớp chuyên Tiếng Nga, 01 lớp chuyên Tiếng Pháp.

- 02 lớp không chuyên (80 học sinh).

2. Điều kiện dự tuyển:

- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định;

- Xếp loại học lực, hạnh kiểm cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên và xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên;

- Tuổi của học sinh dự tuyển: Thực hiện theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường THPT và trường THPT có nhiều cấp học.

- Riêng thí sinh thi vào lớp chuyên Tin bằng môn Tin học thì phải học môn này ở cấp THCS và có điểm tổng kết.

3. Phương thức tuyển sinh

a) Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển;

b) Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển vòng 1.

4. Tổ chức tuyển sinh

a) Vòng 1: Sơ tuyển

Tính điểm vòng sơ tuyển

- Cuối mỗi năm học cấp THCS, học sinh xếp loại học lực khá được 01 điểm, học lực giỏi được 02 điểm;

- Học sinh xếp loại tốt nghiệp THCS loại khá được 02 điểm, loại giỏi được 04 điểm;

- Học sinh đạt giải hoặc huy chương trong các kỳ thi, hội thi học sinh giỏi văn hóa, văn nghệ, thể thao, hùng biện tiếng Anh, đường lên đỉnh Olympia, vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn, sáng tạo khoa học kỹ thuật từ cấp tỉnh tổ chức trở lên và Olympic tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia, Olympic tài năng cấp quốc gia ở cấp THCS được tính điểm sơ tuyển như sau: Giải Khuyến khích (bằng khen) được 01 điểm, giải Ba (huy chương Đồng) được 02 điểm, giải Nhì (huy chương Bạc) được 03 điểm, giải Nhất (huy chương Vàng) được 04 điểm. Riêng học sinh đạt giải học sinh giỏi văn hóa thi vào lớp chuyên cùng môn đạt giải được cộng điểm như sau: Giải Khuyến khích được 02 điểm, giải Ba được 04 điểm, giải Nhì được 06 điểm và giải Nhất được 08 điểm. Trường hợp học sinh đạt nhiều giải (huy chương) chỉ tính theo giải (huy chương) cao nhất.

Điểm sơ tuyển là tổng điểm của các tiêu chí trên. Học sinh đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh đạt từ 08 điểm trở lên; học sinh đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên Vật lí, Hóa học đạt từ 07 điểm trở lên; học sinh đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên còn lại đạt từ 06 điểm trở lên thì được chọn vào vòng 2 để thi tuyển.

b) Vòng 2: Thi tuyển

- Môn thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 môn chuyên. Nếu thí sinh thi môn chuyên là Toán, Ngữ văn hoặc một trong các ngoại ngữ thì mỗi môn này thí sinh phải thi 02 bài: một bài thi không chuyên (đề chung) và một bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn.

+ Đối với môn ngoại ngữ (đề chung) thí sinh có thể chọn 01 trong 03 thứ tiếng: Anh, Nga hoặc Pháp;

+ Đối với học sinh đăng ký vào lớp chuyên Tin có thể chọn môn chuyên là Tin học hoặc Toán (thí sinh thi cùng đề với học sinh dự thi vào lớp chuyên Toán, không cần có điểm tổng kết môn Tin học ở THCS). Lấy 20 chỉ tiêu thi môn chuyên là Tin học và 15 chỉ tiêu thi môn chuyên là Toán.

- Thang điểm thi và hệ số điểm bài thi: Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 2.

- Thời gian làm bài thi:

+ Các bài thi không chuyên: Môn Toán, Ngữ văn 120 phút; môn Ngoại ngữ 90 phút;

+ Các bài thi chuyên: Môn Ngoại ngữ là 120 phút, các môn khác là 150 phút.

- Nội dung thi: theo chương trình THCS.

- Hình thức đề thi:

+ Môn Ngoại ngữ: Trắc nghiệm kết hợp với tự luận, riêng đề chuyên có thêm phần nghe hiểu;

+ Các môn còn lại thi theo hình thức tự luận. 

5. Phương thức xét đỗ

a) Điểm xét đỗ:

+ Điểm xét đỗ vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số);

+ Điểm xét đỗ vào lớp không chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1).

b) Nguyên tắc xét đỗ: Chỉ xét đỗ đối với thí sinh thi đủ các bài theo quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh, các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2 và tổng điểm xét đỗ từ 20 điểm trở lên.

c) Cách xét đỗ:

+ Xét đỗ vào lớp chuyên: Căn cứ điểm xét đỗ vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét đỗ bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

+ Xét đỗ vào lớp không chuyên: Căn cứ điểm xét đỗ vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

Nếu thí sinh đã đỗ vào lớp chuyên thì không được xét đỗ vào lớp không chuyên.

6. Thời gian thi: Các ngày 01, 02, 03/06/2015

Những vấn đề khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGD&ĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

             Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT, các trường THPT, các Trung tâm GDTX thông báo rộng rãi cho học sinh, nhân dân biết và có kế hoạch triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Như Kính gửi (để thực hiện);

- UBND các huyện, thành phố;

- Báo Nam Định, Đài PTTH NĐ;

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở;

- Lưu: VP, GDTrH, website của Sở.

                               GIÁM ĐỐC

 

 

                                 (Đã ký)

 

 

 

                          Nguyễn Văn Tuấn

 

Tin cùng chuyên mục:
Tìm kiếm
Video clip
Tra cứu điểm thi
Tin tiêu điểm
THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU 45 - NĂM 2016
THAM LUẬN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
Lời con muốn nói
PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH NĂM HỌC 2016-2017
HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN ĐĂNG NINH HÀO HỨNG THAM GIA CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TỈNH NĂM HỌC 2014 – 2015.
THÔNG BÁO: Về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2015-2016
                                      Trần Đăng Ninh ngày ấy
Hướng dẫn thi học sinh giỏi năm học 2014-2015
PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH NĂM HỌC 2016-2017
Quyết định 631/QĐ-UBND: V/v Phế duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019
180 - 5
180-4
180-3
180-2
180-1
Bản quyền Website thuộc về Trường Trung học cơ sở Trần Đăng Ninh - Tỉnh Nam Định.
Địa chỉ: Khu Đông Đông Mạc - Phường Hạ Long - TP Nam Định.
Điện thoại: 03503 862 600 - Fax:  - Hotline:  - Email: tinnd2008@gmail.com