- LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM TRƯỜNG MANG TÊN NHÀ CÁCH MẠNG TRẦN ĐĂNG NINH VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA, CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ - TỌA ĐÀM "GIEO MẦM ƯỚC MƠ" - THƯ NGỎ VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP, 60 NĂM MANG TÊN ĐỒNG CHÍ TRẦN ĐĂNG NINH - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI TRONG NHÀ TRƯỜNG - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG TRƯỜNG HỌC
Trang chủ
Liên kết hữu ích
sgdnd
Violet
trai 4
Trai 1
Trai 3
Trai 2
edu.net
vnptnamdinh
Số lượt truy cập
 

Phụ lục I: DANH SÁCH GVNN DỰ KIẾN THAM GIA ĐỀ ÁN 1965 TẠI TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH NĂM HỌC 2020-2021

Cập nhật: 30/9/2020 | 1:01:18 AM
(Kèm theo Báo cáo số 87/BC-THCSTĐN ngày 29/09/2020 của trường THCS Trần Đăng Ninh)

Phụ lục I:

DANH SÁCH GVNN DỰ KIẾN THAM GIA ĐỀ ÁN 1965 TẠI TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH

NĂM HỌC 2020-2021

TÍNH TỚI THỜI ĐIỂM BÁO CÁO

(Kèm theo Báo cáo số 87/BC-THCSTĐN ngày 29/09/2020 của trường THCS Trần Đăng Ninh)

 

STT

Họ và tên GVNNN

Quốc tịch

Giấy phép lao động

Bằng cấp (Bằng ĐH, ThS)

Chứng chỉ (CC) sư phạm

Thuộc hợp đồng (HĐ) giảng dạy giữa nhà trường với Trung tâm

Được phân công dạy tại lớp nào

Ghi chú

Số giấy phép, ngày cấp

Thời hạn lao động được cấp

Loại văn bằng

Chuyên ngành đào tạo

Đơn vị cấp bằng

Tên CC

Đơn vị cấp CC

Số HĐ, ngày ký HĐ

Thời hạn HĐ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

 

1

 

Anthony Martin Rush

Số 047093, cấp ngày 27/12/2019

12/31/2021

Bằng Đại học

Cử nhân ngành Khoa học

Đại học Missouri, Mỹ

Chứng chỉ sư phạm quốc tế TESOL

Tổ chức INTESOL Worldwide, Anh

Hợp đồng số 01, ký ngày
06/7/
2020

11/2020

Lớp 8A7

 

 

Lớp 8A8

 

2

Dale Contell

Nam Phi

Số 029963, cấp ngày 27/6/2019

6/20/2021

Bằng Đại học

Cử nhân ngành Tâm lý học,

ĐH Universiry of South Africa, Nam Phi

Chứng chỉ sư phạm quốc tế TEFL

Tổ chức TEFL Cambridge, Anh

Hợp đồng số 02, ký ngày
06/7/
2020

5/2021

Lớp 6A4

 

3

Gregory Bosse

Số 093601, cấp ngày 15/01/
2020

1/31/2022

Bằng Đại học

Cử nhân Nghệ Thuật

ĐH St John's University, Mĩ

Chứng chỉ sư phạm quốc tế TEFL

Tổ chức Fullcircle, Anh

Hợp đồng số 05, ký ngày
31/8/
2020

02/2021

Lớp 7A6

 

4

Lucy Obanye

Anh

 

 

Bằng Đại học

Cử nhân ngành Luật

ĐH Westminster, Anh

Chứng chỉ sư phạm quốc tế TEFL

Tổ chức The TEFL Academy, Anh

Hợp đồng số 09, ký ngày
31/8/
2020

5/2021

Lớp 6A8

 

Lớp 7A5

 

5

Christopher Patrick Wayne Menton

Nam Phi

 

 

Bằng Đại học

Cử nhân Nghệ thuật-ngành Ngôn ngữ Anh

ĐH Hertfordshire, Anh

Chứng chỉ sư phạm quốc tế TEFL

Tổ chức TEFL PDI, Anh

Hợp đồng số 10, ký ngày
31/8/
2020

5/2021

Lớp 7A7

 

6

Van Niekerk Tharin

Nam Phi

 

 

Bằng Đại học

Cử nhân Nghệ thuật

ĐH Lancaster, Nam Phi

Chứng chỉ sư phạm quốc tế TEFL

Trường
Knysna English, Nam Phi

Hợp đồng số 07, ký ngày
31/8/
2020

5/2021

Lớp 6A7

 

7

Yolandie Bresler

Nam Phi

 

 

Bằng Đại học

Cử nhân Nghệ thuật

ĐH University of South Africa, Nam Phi

Chứng chỉ sư phạm quốc tế TEFL

Trường
Knysna English, Nam Phi

Hợp đồng số 08, ký ngày
31/8/
2020

5/2021

Lớp 6A6

 

Lớp 8A3

 

Lớp 8A4

 

8

Aaron Bruce Zupan

 

 

Bằng Đại học

Cử nhân Khoa học

ĐH Wisconsin-Madison, Mỹ

Chứng chỉ sư phạm quốc tế TEFL

Tổ chức Máximo Nivel, Costa Rica

Hợp đồng số 14, ký ngày
14/9/
2020

5/2021

Lớp 6A5

 

Lớp 6A3

 

Lớp 7A4

 

9

 

Agry Eliot

Úc

 

 

Bằng Đại học

Thạc sĩ Toán học

ĐH Queensland, Úc

Chứng chỉ sư phạm quốc tế TEFL

ĐH Cambridge, Anh

Hợp đồng số 11, ký ngày
31/8/
2020

5/2021

Lớp 7A3

 

10

Hannah Louise Pape

Anh

 

 

Bằng Đại học

Cử nhân Nghệ thuật- ngành Ngôn ngữ Anh

ĐH Loughborough, Anh

Chứng chỉ sư phạm quốc tế TEFL

Tổ chức myTefl, Anh

Hợp đồng số 15, ký ngày
30/9/
2020

01/2021

Lớp 7A8

 

Lớp 8A6

 

 

* Ghi chú:Cột (13) phải ghi hết tên các lớp mà GVNNN được Trung tâm và nhà trường phân công giảng dạy.

Phụ lục II:

DANH SÁCH GVTG THAM GIA ĐỀ ÁN 1965 TẠI TRƯỜNG THCS THCS TRẦN ĐĂNG NINH

NĂM HỌC 2020-2021

TÍNH TỚI THỜI ĐIỂM BÁO CÁO

(Kèm theo Báo cáo số 87/BC-THCSTĐN ngày 29/09/2020 của trường THCS Trần Đăng Ninh)

 

STT

Họ và tên GVTG

Nơi công tác (trường hay trung tâm)

Hợp đồng (HĐ) lao động

Bằng cấp (Bằng ĐH, ThS)

Chứng chỉ (CC) sư phạm

Được phân công trợ giảng tại lớp nào

Ghi chú

Số HĐ, ngày ký HĐ

Thời hạn HĐ

Loại văn bằng

Chuyên ngành đào tạo

Đơn vị cấp bằng

Tên CC

Đơn vị cấp CC

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Trung tâm

Số 17, ngày 1/5/2020

31/12/2020

Đại học

Kế toán

ĐH Kinh tế quốc dân

 

 

Lớp 6A5

 

Lớp 7A4

Lớp 8A8

2

Nguyễn Thị Thúy Phương

Trung tâm

Số 1, ngày 2/1/2020

31/12/2020

Đại học

Tiếng Anh

ĐH Ngoại ngữ

 

 

Lớp 6A3

 

3

Nguyễn Thị Hồng Phúc

Trung tâm

Số 9, ngày 2/1/2020

31/12/2020

Đại học

Khoa học máy tính

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

 

Lớp 6A4

 

Lớp 7A3

Lớp 8A7

4

Trần Hoàng Hiệp

Trung tâm

Số 3, ngày 2/1/2020

31/12/2020

Đại học

Tài chính ngân hàng

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

 

 

Lớp 7A7

 

5

Trần Thị Bích Phượng

Trung tâm

Số 19, ngày 01/9/2020

31/12/2020

Đại học

Tiếng Anh

ĐH Thăng Long

 

 

Lớp 6A8

 

Lớp 7A6

 

6

Nguyễn Thị Diệu Linh

Trung tâm

Số 20, ngày 01/9/2020

31/12/2020

Đại học

Công nghệ thông tin

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

 

Lớp 7A8

 

Lớp 7A5

 

Lớp 8A6

 

7

Vũ Thị Kim Oanh

Trung tâm

Số 21, ngày 01/9/2020

31/12/2020

Cao đẳng

Tài chính Ngân hàng

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa

 

 

Lớp 6A7

 

8

Vũ Thị Phương Dung

Trung tâm

Số 22, ngày 01/9/2020

31/12/2020

Đại học

Tiếng Pháp

ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng

 

 

Lớp 6A6

 

Lớp 8A3

 

Lớp 8A4

 

 

* Ghi chú:- Cột (3) phải ghi rõ tên đơn vị hiện đang làm việc chính thức (Trung tâm hay của Trường?) của GVTG.

- Cột (11) phải ghi hết tên các lớp mà GVTG.

 

Phụ lục III:

SỐ LƯỢNG HỌC SINH HỌC TIẾNG ANH VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 1965

NĂM HỌC 2020-2021CỦA TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH

TÍNH TỚI THỜI ĐIỂM BÁO CÁO

(Kèm theo Báo cáo số 87/BC-THCSTĐN ngày 29/09/2020 của trường THCS Trần Đăng Ninh)

 

 

STT

Lớp học

Tổng số lớp học tiếng Anh với GVNN

Tổng số HS học tiếng Anh với GVNN

Ghi chú

Tên lớp

Sĩ số HS theo biên chế lớp hành chính

Sĩ số HS học tiếng Anh với GVNN

Tên GV được giao phụ trách theo dõi, quản lý(GVCN) lớp học tiếng Anh với GVNN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

6A3

32

31

Nguyễn Thị Luyến

6

174

 

6A4

30

28

Hoàng Thị Hạnh

 

6A5

32

31

Tô Thị Bình

 

6A6

29

28

Ngô Thị Kiều Loan

 

6A7

28

28

Phan Thị Thơm

 

6A8

28

28

Vũ Thị Yến

 

2

7A3

36

35

Phạm Thị Thu Hương

6

219

 

7A4

36

35

Nguyễn Thị Hồng Thu

 

7A5

33

33

Đặng Thị Ánh Tuyết

 

7A6

33

33

Phạm Hải Quỳnh

 

7A7

42

42

Trần Thị Khuyên

 

7A8

41

41

Nguyễn Thị Huế

 

3

8A3

37

28

Trần Thị Kim Duyên

6

 

147

 

 

8A4

31

21

Trịnh Thị Thu

 

8A5

36

5

Nguyễn Thị Như Quỳnh

 

8A6

36

25

Phạm Thị Thắm

 

8A7

39

31

Phạm Thị Thu Hằng

 

8A8

40

37

Nguyễn Thị Hải Yến

 

 

* Ghi chú:- Cột (2) phải liệt kê hết các lớp có học tiếng Anh với GVNN của nhà trường;

                  - Cột (3), (4) phải liệt kê chính xác về số liệu học sinh từng lớp tương ứng với lớp ở cột (2);

                  - Cột (5) phải ghi đầy đủ họ, tên giáo viên được giao phụ trách theo dõi, quản lý từng lớp học tiếng Anh với GVNN;

                  - Cột (6) ghi chính xác tổng số lớp học tiếng Anh với GVNN của nhà trường;

                  - Cột (7) ghi chính xác tổng số học sinh tham gia học tiếng Anh với GVNN của nhà trường.

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục:
Tìm kiếm
Video clip
Tra cứu điểm thi
Tin tiêu điểm
THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU 45 - NĂM 2016
THAM LUẬN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
Lời con muốn nói
PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH NĂM HỌC 2016-2017
HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN ĐĂNG NINH HÀO HỨNG THAM GIA CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TỈNH NĂM HỌC 2014 – 2015.
THÔNG BÁO: Về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2015-2016
                                      Trần Đăng Ninh ngày ấy
Hướng dẫn thi học sinh giỏi năm học 2014-2015
PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH NĂM HỌC 2016-2017
Quyết định 631/QĐ-UBND: V/v Phế duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019
180 - 5
180-4
180-3
180-2
180-1
Bản quyền Website thuộc về Trường Trung học cơ sở Trần Đăng Ninh - Tỉnh Nam Định.
Địa chỉ: Khu Đông Đông Mạc - Phường Hạ Long - TP Nam Định.
Điện thoại: 03503 862 600 - Fax:  - Hotline:  - Email: tinnd2008@gmail.com