Một số vấn đề cần nắm rõ quyền tác giả hay tác quyền
Bạn đang xem: Một số vấn đề cần nắm rõ quyền tác giả hay tác quyền tại thcstrandangninhnd.edu.vn

I.Quyền tác giả hay tác quyền được hiểu như thế nào :

Quyền tác giả hay tác quyền hoặc bản quyền  là độc quyền của một tác giả cho tác phẩm của người này. Quyền tác giả được dùng để bảo vệ các sáng tạo tinh thần có tính chất văn hóa (cũng còn được gọi là tác phẩm). Không bị vi phạm bản quyền, ví dụ như các bài viết về khoa học hay văn học, sáng tác nhạc, ghi âm, tranh vẽ, hình chụp, phim và các chương trình truyền thanh.

Quyền này bảo vệ các quyền lợi cá nhân và lợi ích kinh tế của tác giả trong mối liên quan với tác phẩm này. Một phần người ta cũng nói đó là sở hữu trí tuệ. Vì thế là đặt việc bảo vệ sở hữu vật chất và sở hữu trí tuệ sóng đôi với nhau, thế nhưng khái niệm này đang được tranh cãi gay gắt.

Quyền tác giả không cần phải đăng ký và thuộc về tác giả khi một tác phẩm được ghi giữ lại ít nhất là một lần trên một phương tiện lưu trữ.

Quyền tác giả thông thường chỉ được công nhận khi sáng tạo này mới, có một phần công lao của tác giả và có thể chỉ ra được là có tính chất duy nhất.

Công ước Berne cho phép tác giả được hưởng tác quyền suốt đời cộng thêm tối thiểu 50 năm sau khi qua đời. Tuy nhiên các quốc gia tuân thủ công ước được phép nâng thời hạn hưởng tác quyền dài hơn

II.Quyền tác giả tại Việt Nam được quy định như thế nào :

Quyền tác giả tại Việt Nam đã được quy định chi tiết trong Bộ Luật Dân sự 2005, Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị Định 100/NĐ*CP/2006 của Chính phủ. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan. Theo đó, Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu, bao gồm các quyền sau đây:

 1. Quyền Nhân thân.

 • Đặt tên cho tác phẩm.

 • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng.

 • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.

 • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén. Hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

 1. Quyền tài sản.

 • Làm tác phẩm phái sinh.

 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng.

 • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm.

 • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác.

 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

 • Tác phẩm được bảo hộ theo cơ chế quyền tác giả. Là các tác phẩm trong lĩnh vực văn học, khoa học và nghệ thuật.

 

Xem thêm  Sapa Catcat Hills Resort & Spa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *